-
Główna  -   Rejestr zmian  -   Statystyka  -  
-
- -
Akademia Przygody Przedszkole Miejskie nr 9
AKADEMIA PRZYGODY
ul. Królowej Jadwigi 11,
05-120 Legionowo
tel./fax: (0-22) 774-40-33
e-mail: pm-dziewiatka@o2.pl
Foto
Strona Główna
-
Wersja do drukudruk
Aktualność
REKRUTACJA
(Zam: 03.03.2015 r., godz. 20.04)

REKRUTACJA dla nowych przedszkolaków

.

.

.

.

.


Harmonogram rekrutacji - ważne terminy

Zasady przyjmowania dzieci do przedszkola na rok szkolny 2015/2016

Wniosek o przyjęcie kandydata do Przedszkola Miejskiego nr 9 AKADEMIA PRZYGODY

Oświadczenie rodzica/opiekuna
Ważne!

Zgodnie z art.20t ust.7 ustawy o systemie oświaty, Przewodniczący Komisji rekrutacyjnej ma prawo żądać od rodziców dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach dołączanych do Wniosku lub może zwrócić się do Prezydenta Miasta o potwierdzenie tych okoliczności.

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka może być zweryfikowane w drodze wywiadu, o którym mowa w art.23 ust.4a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Każde oświadczenie składane przez rodzica jest opatrzone klauzulą następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Wytworzył: Beata Piasecka, data: 03.03.2015 r., godz. 20.04
Wprowadził: Wiesława Twardowska, data: 03.03.2015 r., godz. 20.04
Ostatnia aktualizacja: Wiesława Twardowska, data: 03.03.2015 r., godz. 21.15
Liczba odwiedzin: 781