Przedszkole Miejskie nr 9
w Legionowie

Poznajemy drzewa
Zajęcia edukacyjne w przedszkolnym ogrodzie - gr. V

11.09.2012 - przedszkolaki z gr. V uczestniczyły w zajęciach edukacyjnych na terenie przedszkolnego ogrodu.

Podczas gier i zabaw dzieci uczyły się rozpoznawania drzew. Wyszukiwały różne gatunki, dobierały liście. Do wybranych gatunków drzew przyporządkowywały tabliczki informacyjne. Swoją wiedzę na temat różnorodności drzew, ich znaczenia dla środowiska oraz sposobów ochrony wykazały podczas oglądania prezentacji multimedialnej "Drzewa Polski".

Działania te były elementem projektu "Leśna Akademia w przedszkolnym ogrodzie".

Jesion klonolistny
Wiesława Twardowska 11.09.2012

Dąb szypułkowy
Wiesława Twardowska 11.09.2012

Morwa
Wiesława Twardowska 11.09.2012

Kasztanowiec
Wiesława Twardowska 11.09.2012

Lipa
Wiesława Twardowska 11.09.2012

Brzoza
Wiesława Twardowska 11.09.2012

Jarzębina
Wiesława Twardowska 11.09.2012

Modrzew
Wiesława Twardowska 11.09.2012

Świerk
Wiesława Twardowska 11.09.2012

"Leśna Akademia w przedszkolnym ogrodzie"
Wiesława Twardowska 11.09.2012

"Leśna Akademia w przedszkolnym ogrodzie"
Wiesława Twardowska 11.09.2012

"Leśna Akademia w przedszkolnym ogrodzie"
Wiesława Twardowska 11.09.2012

"Leśna Akademia w przedszkolnym ogrodzie"
Wiesława Twardowska 11.09.2012

"Leśna Akademia w przedszkolnym ogrodzie"
Wiesława Twardowska 11.09.2012

"Leśna Akademia w przedszkolnym ogrodzie"
Wiesława Twardowska 11.09.2012

"Leśna Akademia w przedszkolnym ogrodzie"
Wiesława Twardowska 11.09.2012

"Leśna Akademia w przedszkolnym ogrodzie"
Wiesława Twardowska 11.09.2012

"Przyrzekamy opiekować się drzewami!"
Wiesława Twardowska 11.09.2012

Rysujemy drzewa
Wiesława Twardowska 11.09.2012

Rysujemy drzewa
Wiesława Twardowska 11.09.2012