Przedszkole Miejskie nr 9
w Legionowie

"Co to jest ekologia?"
Zajęcia edukacyjne w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Legionowie - gr. V

17.09.2012 - przedszkolaki z gr. V uczestniczyły w zajęciach edukacyjnych w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Legionowie. Dzieci wzbogaciły swoją wiedzę na temat ochrony środowiska, ekologicznych źródeł energii oraz roli drzew w środowisku i gospodarce człowieka.

"Co to jest ekologia?"
Wiesława Twardowska 17.09.2012

"Co to jest ekologia?"
Wiesława Twardowska 17.09.2012

"Co to jest ekologia?"
Wiesława Twardowska 17.09.2012

"Co to jest ekologia?"
Wiesława Twardowska 17.09.2012

"Co to jest ekologia?"
Wiesława Twardowska 17.09.2012

"Co to jest ekologia?"
Wiesława Twardowska 17.09.2012

"Co to jest ekologia?"
Wiesława Twardowska 17.09.2012

"Co to jest ekologia?"
Wiesława Twardowska 17.09.2012

"Co to jest ekologia?"
Wiesława Twardowska 17.09.2012

"Co to jest ekologia?"
Wiesława Twardowska 17.09.2012

"Co to jest ekologia?"
Wiesława Twardowska 17.09.2012

"Co to jest ekologia?"
Wiesława Twardowska 17.09.2012