-
Główna  -   Rejestr zmian  -   Statystyka  -  
-
- -
Akademia Przygody Przedszkole Miejskie nr 9
AKADEMIA PRZYGODY
ul. Królowej Jadwigi 11,
05-120 Legionowo
tel./fax: (0-22) 774-40-33
e-mail: pm-dziewiatka@o2.pl
Foto
Strona Główna

EKO-strona

Leśna Akademia w przedszkolnym ogrodzie

-
Wersja do drukudruk
Leśna Akademia w przedszkolnym ogrodzie

.

"Leśna Akademia w przedszkolnym ogrodzie" to projekt edukacyjny, którego realizacja jest kolejnym działaniem Przedszkola w ramach prowadzonej od lat edukacji ekologicznej.

Projekt "Leśna Akademia w przedszkolnym ogrodzie" zakłada utworzenie na terenie przedszkolnego ogrodu ścieżki edukacyjnej, wzdłuż której umieszczone zostaną liczne tablice edukacyjne umożliwiające poszerzenie wiedzy na temat różnorodności drzew, ich znaczenia dla środowiska oraz sposobów ochrony.

Realizacja projektu sprzyjać będzie przystosowaniu terenu ogrodu przedszkolnego do odbywania w nim zajęć z zakresu edukacji przyrodniczej i ochrony środowiska oraz stwarzaniu okazji do bezpośredniego obcowania z przyrodą.

Projekt "Leśna Akademia w przedszkolnym ogrodzie" jest laureatem Konkursu Grantowego "Po stronie natury" 2011/2012 organizowanego przez Fundację Nasza Ziemia. Grant ufundowała Firma Żywiec Zdrój S.A. Więcej na temat konkursu "Po stronie natury"

Wycieczka do Muzeum Papiernictwa w Konstancinie- Jeziornie - poznanie historii papieru i współczesnej technologii produkcji papieru; własnoręczne czerpanie papieru.

W sortowni makulatury - poznanie możliwości wtórnego wykorzystania niepotrzebnych lub zniszczonych wyrobów papierniczych do produkcji nowego papieru

Udział w festynie na terenie stadionu miejskiego - promocja ekologicznych, papierowych toreb na zakupy

Wycieczka do hali widowiskowo-sportowej "Arena Legionowo" - zapoznanie dzieci z zasadą działania kolektorów słonecznych i ich znaczeniem dla oszczędzania energii elektrycznej

Zabawy badawcze w przedszkolu - zapoznanie dzieci z problemem wykorzystania alternatywnych źródeł energii

II Festiwal Nauki o Energii pod hasłem "Razem ze Słońcem" - ukazanie możliwości jakie daje m.in. energia słoneczna; wymiana doświadczeń i prezentacja umiejętności młodych naukowców

Wycieczka do Muzeum Techniki w PKiN w Warszawie (lekcja muzealna "Eko-życie w eko-domu") - wzbogacenie wiadomości dzieci na temat energii elektrycznej i jej odnawialnych źródeł

Wycieczka do Ogrodu Botanicznego PAN w Powsinie - zwrócenie uwagi na konieczność zachowania różnorodności biologicznej

Zajęcia terenowe w lesie – prezentacja grup organizmów tworzących ekosystem lasu, zależności między nimi

Oglądanie przedstawienia teatralnego na podstawie scenariusza Hanny Niewiadomskiej „Biwak leśny” - poszerzenie wiedzy na temat zasad zachowania się w lesie

Wycieczka do warszawskiego Ogrodu Zoologicznego - zapoznanie z bogactwem świata zwierząt oraz rolą poszczególnych grup zwierząt w środowisku leśnym

Zajęcia edukacyjne w przedszkolnym ogrodzie - nauka rozpoznawania drzew poprzez gry i zabawy

Zajęcia terenowe w ogrodzie przedszkolnym - zaplanowanie trasy ścieżki edukacyjnej

Zajęcia praktyczne w ogrodzie przedszkolnym - wytyczenie trasy przebiegu ścieżki edukacyjnej

Oglądanie prezentacji multimedialnej „Drzewa Polski” - wzbogacanie wiadomości dzieci na temat różnych gatunków drzew w Polsce

Zamontowanie latarni solarnych w ogrodzie przedszkolnym - oświetlenie terenu ogrodu przedszkolnego z wykorzystaniem ekologicznych źródeł energii

Zajęcia edukacyjne w ogrodzie przedszkolnym - zapoznanie z zasadą działania latarni solarnej

Zajęcia plastyczne - "Jak to się dzieje, że latarnia solarna świeci?"

Zajęcia plastyczne w ogrodzie przedszkolnym (malowanie na sztalugach pt.: „Moje drzewo” ) - rozbudzanie wrażliwości dzieci na piękno przyrody

Udział w akcji Fundacji „Nasza Ziemia” - „Sprzątanie Świata - Polska” pod hasłem „Kocham, lubię, szanuję… nie śmiecę” - praktyczne działania na rzecz ochrony drzew i środowiska

Zajęcia edukacyjne w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Legionowie - podkreślenie znaczenia drzew w środowisku i gospodarce człowieka

Wycieczka do Rezerwatu Bukowiec Jabłonowski (spotkanie z leśniczym) - poznanie zagrożeń dla funkcjonowania lasu

Warsztaty przyrodniczo-leśne - wykształcenie umiejętności obserwacji przyrody i budzenie poczucia odpowiedzialności za jej stan

Spacer nad jeziorko w Leśnictwie Bukowiec (obserwacje przyrodnicze) - zapoznanie z obiegiem wody w przyrodzie i koniecznością ochrony wód przed zanieczyszczeniami, które są szkodliwe dla ludzi i środowiska

Przedszkolny konkurs recytatorski pt.: „Drzewo moim przyjacielem” - zachęcanie do swobodnego wyrażania przeżyć związanych z odbiorem otaczającej przyrody

Zajęcia terenowe w ogrodzie przedszkolnym (spotkanie z ogrodnikiem) - zwrócenie uwagi na rolę drzew w życiu i gospodarce człowieka oraz konieczność ich ochrony

Sadzenie drzew na terenie ogrodu przedszkolnego - zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie sadzenia drzew i opieki nad nimi

Zajęcia terenowe w ogrodzie przedszkolnym (spotkanie z dendrologiem) - poznanie drzew różnych gatunkowo i zwrócenie uwagi na ich rolę w przyrodzie

Zamontowanie w ogrodzie przedszkolnym dużych tablic informacyjnych

Przygotowanie małych tabliczek edukacyjnych

Zamontowanie małych tabliczek - przygotowanie ścieżki edukacyjnej

Umieszczenie informacji o zasadach ochrony drzew i ich znaczeniu dla środowiska na dużych tablicach edukacyjnych

Rozmieszczenie tabliczek z nazwą i opisem poszczególnych drzew

Umieszczanie tabliczek przed każdym z różnych gatunkowo drzew

Duże tablice informacyjne - początek ścieżki edukacyjnej

Małe tabliczki informacyjne

Wycieczka autokarowa do kontenerowej Szkółki Leśnej w Skierdach (zajęcia w terenie „Od nasionka do drzewa”.) - zapoznanie z cyklem produkcyjnym sadzonek drzew leśnych

Zajęcia edukacyjne w szkółce leśnej w Skierdach "Jakie to drzewo?" - rozpoznawanie różnych gatunków drzew

Wycieczka autokarowa do Parku PAN w Jabłonnie (spacer tropiciela) - kształcenie umiejętności obserwacji przyrody i budzenie poczucia odpowiedzialności za jej stan

Zabawy badawcze w parku (obserwacje przyrodnicze) - poznanie budowy drzewa i jego funkcji

Sadzenie iglaków w gazonach na tarasie - rozwijanie umiejętności praktycznych

Wspólne sadzenie kwiatów w gazonach - wdrażanie do opiekowania się roślinami

Święto Drzewa - podnoszenie świadomości w zakresie ochrony środowiska

Przedstawienie "Leśne spotkanie" w wykonaniu dzieci z gr. IV - kształtowanie umiejętności mądrego i odpowiedzialnego współżycia człowieka z przyrodą

"Leśne Koło Fortuny" - konkurs wiedzy o lesie (sprawdzenie wiedzy uczestników projektu na temat lasu)

Zajęcia plastyczne na temat "Moje drzewo" - uwrażliwienie na piękno otaczającej przyrody

Wycieczka autokarowa do Centrum Edukacji Kampinoskiego Parku Narodowego w Izabelinie - Zaznajomienie z funkcjami pełnionymi przez park narodowy oraz wyjaśnienie prowadzonych na jego terenie działań ochronnych

Zajęcia w sali dydaktycznej Centrum Edukacji Kampinoskiego Parku Narodowego w Izabelinie - zapoznanie z bogactwem świata zwierząt oraz rolą poszczególnych grup zwierząt w środowisku leśnym

Interaktywne zabawy w sali dydaktycznej Centrum Edukacji w Izabelinie - rozwijanie umiejętności rozpoznawania wybranych gatunków drzew

"Spacer tropiciela" na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego - umożliwienie kontaktu z przyrodą i poznania jej tajników

Spacer turystycznym szlakiem w Kampinoskim Parku Narodowym - zwrócenie uwagi na rolę znakowanych szlaków dla ochrony najcenniejszych ostoi przyrodniczych

Wizyta uczniów kl. II c ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Legionowie - zajęcia edukacyjne w Leśnej Akademii

Zajęcia edukacyjne dla dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 7 w Legionowie

Zajęcia edukacyjne dla dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 10 w Legionowie

Wizyta uczniów kl. II c ze Szkoły Podstawowej nr 7 w Legionowie - zajęcia edukacyjne w Leśnej Akademii

Wystawa prac zorganizowana w ramach XIX Rodzinnego Konkursu Plastycznego "Kochajmy drzewa"

„Ogródek meteorologiczny” - interaktywna stacja pogodowa do prowadzenia systematycznych obserwacji zjawisk przyrodniczych i nauki wnioskowania o wpływie warunków pogodowych na życie zwierząt i wegetację roślin

Zajęcia edukacyjne w ogródku meteorologicznym - uczniowie SP 7 w Legionowie

"Ścieżka zmysłów" w Leśnej Akademii - miejsce samodzielnych doświadczeń badawczych

"Leśna skocznia" - miejsce aktywnego spędzania czasu wolnego w kontakcie z przyrodą

Wizyta uczniów kl. I g ze Szkoły Podstawowej nr 7 w Legionowie - zajęcia edukacyjne w Leśnej Akademii

Wizyta uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Legionowie - zajęcia edukacyjne w Leśnej Akademii

Wizyta przedszkolaków z z Niepublicznego Przedszkola Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny w Legionowie - zajęcia edukacyjne w Leśnej Akademii

 
Wytworzył: Wiesława Twardowska, data: 06.10.2012 r., godz. 19.48
Wprowadził: Wiesława Twardowska, data: 06.10.2012 r., godz. 19.47
Ostatnia aktualizacja: Wiesława Twardowska, data: 05.05.2016 r., godz. 21.51
Liczba odwiedzin: 6832