Przedszkole Miejskie nr 9
w Legionowie

W Kampinoskim Parku Narodowym
Zajęcia edukacyjne w Centrum Edukacji w Izabelinie - gr. IV i V

23.10.2012 - dzieci z gr. IV i V odwiedziły Kampinoski Park Narodowy korzystając z oferty dydaktycznej Centrum Edukacji w Izabelinie.

Przedszkolaki wzięły udział w zajęciach tematycznych, których celem było poznanie ekosystemu lasu. Zwiedzając ekspozycję "Przyroda i historia Puszczy Kampinoskiej" rozpoznawały rośliny i zwierzęta oraz określały panujące między nimi zależności.

W czasie interaktywnych zabaw poszerzyły swoją wiedzę na temat podstawowych gatunków drzew i krzewów oraz ich roli w przyrodzie i gospodarce człowieka.

Podczas zajęć w terenie dzieci uczyły się rozpoznawania drzew i krzewów. Dużą atrakcją był "Spacer tropiciela"- zajęcia mające na celu wykształcenie umiejętności obserwacji przyrody i budzenie poczucia odpowiedzialności
za jej stan.

Wiele emocji i radości dostarczyła dzieciom również zabawa tropiąca "Polowanie".