Przedszkole Miejskie nr 9
w Legionowie

"W starożytnym Egipcie"
Prezentacja Amiry z gr. V

21.02.2013 - w podróż do starożytnego Egiptu zaprosiła swoich rówieśników Amira z gr. V. Amirze pomagała mama.

Amira opowiadała dzieciom o starożytnym Egipcie, faraonach i piramidach, mumiach i grobowcach, papirusie i wylewach Nilu. Przedszkolaki oglądały ciekawe ilustracje i makiety w książkach oraz pamiątki z Egiptu: sarkofag i obrazy na papirusie. Nie zabrakło również nauki tańca arabskiego przy dźwiękach muzyki.

Dzieci zobaczyły również, jak wygląda obecnie pismo arabskie, książki i zeszyty, a także poznały nazwy zwierząt i liczebników w języku arabskim.

Serdecznie dziękujemy Amirze i jej mamie za wprowadzenie nas w świat starożytnego Egiptu i życzymy wielu wypraw śladami przeszłości.

"W starożytnym Egipcie"
Wiesława Twardowska 21.02.2013

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.