Przedszkole Miejskie nr 9
w Legionowie

"Razem ze Słońcem"
III Festiwal Nauki o Energii - gr. IV

17.05.2013 - w naszym Przedszkolu odbył się III Festiwal Nauki o Energii pod hasłem "Razem ze Słońcem", zorganizowany w ramach kampanii Europejskie Słoneczne Dni. Tym razem gośćmi przedszkolaków byli uczniowie Społecznej Szkoły Podstawowej nr 35 im. Noblistów Polskich w Legionowie.

III Festiwal Nauki o Energii był okazją do wymiany doświadczeń i prezentacji umiejętności młodych naukowców, którzy wspólnie przeprowadzili wiele eksperymentów naukowych, doświadczeń i zabaw badawczych. Dotyczyły one ochrony środowiska naturalnego poprzez oszczędne korzystanie z energii elektrycznej oraz wykorzystania alternatywnych źródeł energii.

Festiwal cieszył się ogromnym zainteresowaniem wszystkich uczestników słonecznego eventu. Serdecznie dziękujemy Panu M. Sadkowskiemu za duży wkład pracy w przygotowanie i prowadzenie części pokazów, a młodym ”naukowcom” życzymy kolejnych sukcesów na polu zdobywania wiedzy i ochrony zasobów środowiska naturalnego.

III Festiwal nauki o Energii
17.05.2013

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.