-
Główna  -   Rejestr zmian  -   Statystyka  -  
-
- -
Akademia Przygody Przedszkole Miejskie nr 9
AKADEMIA PRZYGODY
ul. Królowej Jadwigi 11,
05-120 Legionowo
tel./fax: (0-22) 774-40-33
e-mail: pm-dziewiatka@o2.pl
Foto
Strona Główna

Programy i projekty

"Przygoda z przyrodą"

-
Wersja do drukudruk
"Przygoda z przyrodą"
Innowacja pedagogiczna

.

„Przygoda z przyrodą” to innowacja, która dotyczy stosowania atrakcyjnych metod pracy dydaktycznej w formie zabaw badawczych, eksperymentów i doświadczeń w celu zachęcania dzieci do podejmowania samodzielnego wysiłku myślowego poprzez rozwijanie naturalnej ciekawości dziecka i emocjonalnego zaangażowania w proces poznawczy.

Autorką innowacji jest nauczycielka mgr Wiesława Twardowska, a współrealizatorką nauczycielka mgr Agnieszka Miller.

Realizacja innowacji sprzyjać będzie kształtowaniu inteligencji przyrodniczej przedszkolaków, rozwijaniu umiejętności rozwiązywania problemów i samodzielnego myślenia, ułatwiając tym samym zrozumienie praw rządzących w przyrodzie i otaczającym świecie.

Ciekawe formy i metody pracy oraz aktywne poznawanie przyrody sprzyjać będą rozbudzaniu ciekawości i dziecięcych pasji, a tym samym rozwojowi i edukacji najmłodszych badaczy.

Innowacja obejmuje zajęcia dydaktyczno-wychowawcze z aktywnym udziałem dzieci, które prowadzone będą w formie zabaw badawczych, doświadczeń i eksperymentów z zakresu różnych dziedzin nauki w ramach spotkań Klubów Młodych Odkrywców: „Akademia Przygody” i „Tropiciele” – projektu koordynowanego przez Centrum Nauki Kopernik.

Klub Młodego Odkrywcy to miejsce, gdzie pod opieką nauczyciela dzieci mogą przeprowadzać eksperymenty i obserwacje z różnych dziedzin nauki.

Celem klubu jest:

• Zaciekawienie dzieci nauką i otaczającym światem.
• Zrozumienie praw rządzących w przyrodzie.
• Rozbudzanie ciekawości i dziecięcych pasji.
• Rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów i samodzielnego myślenia.
• Budowanie własnej wartości i poczucia bezpieczeństwa.

Innowacja jest zgodna z podstawą programową wychowania przedszkolnego zatwierdzoną przez MEN (Dz. U. z dnia 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz. 17 – Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r.) i została wpisana do rejestru innowacji i eksperymentów pedagogicznych Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

 
Wytworzył: Wiesława Twardowska, data: 16.09.2013 r., godz. 19.00
Wprowadził: Wiesława Twardowska, data: 02.10.2013 r., godz. 21.52
Ostatnia aktualizacja: Wiesława Twardowska, data: 06.03.2016 r., godz. 00.40
Liczba odwiedzin: 2877