-
Główna  -   Rejestr zmian  -   Statystyka  -  
-
- -
Akademia Przygody Przedszkole Miejskie nr 9
AKADEMIA PRZYGODY
ul. Królowej Jadwigi 11,
05-120 Legionowo
tel./fax: (0-22) 774-40-33
e-mail: pm-dziewiatka@o2.pl
Foto
Strona Główna

Program

-
Wersja do drukudruk
Program

"Celem wychowania przedszkolnego jest wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno - kulturowym i przyrodniczym".

.


Wynikające z powyższego celu zadania, dostosowane do potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka, nauczyciel realizuje w ramach określonych obszarów edukacyjnych Podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

- Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009r., Nr 4, poz. 17)

.
Dbając o wszechstronny rozwój osobowości dziecka korzystamy z różnych programów zgodnych z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego:

*"W kręgu zabawy. Program wychowania przedszkolnego". Jadwiga Pytlarczyk, Wydawnictwo JUKA.

*Program wychowawczy Przedszkola Miejskiego Nr 9 w Legionowie


.


oraz programów własnych naszych nauczycieli:

*"Przedszkolny Program Profilaktyki Prozdrowotnej"-
W. Twardowska, Z. Błaszczak

*program edukacji ekologicznej "Razem Chrońmy Środowisko"
W. Twardowska

*program edukacji regionalnej "Jestem Legionowianinem, Polakiem, Europejczykiem" Z. Błaszczak

*program adaptacyjny "Jestem już przedszkolakiem" W. Twardowska
.
W swojej pracy adaptujemy elementy różnych metod pedagogicznych zgodnie z założeniami programowymi:

* Pedagogika zabawy (zabawy i gry integrujące grupę, wyzwalające aktywność)
*Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne (ćwiczenia ruchowe pozwalające dzieciom na poznanie własnego ciała i orientację w przestrzeni)
*Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz (system ćwiczeń wspierających rozwój psychomotoryczny dziecka)
*Metoda ekspresji ruchowej Carla Orffa (metoda improwizacji ruchowej i samowyrażania się ruchem)
* Metoda ruchowej ekspresji twórczej Rudolfa von Labana
* Metoda gimnastyki rytmicznej A. i M. Kniessów (kształtuje poczucie rytmu, wyobraźni)
* Metoda wprowadzania w świat pisma Ireny Majchrzak
* Gimnastyka Mózgu Paula Dennisona (kinezjologia edukacyjna)
* Techniki relaksacyjne


.


PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Dbając o wszechstronny rozwój naszych wychowanków staramy się, aby każdy dzień w przedszkolu był ciekawym przeżyciem, aby był PRZYGODĄ!

Realizujemy dodatkowe programy i projekty. Informacje o aktualnych - w zakładce "Programy i projekty"

 
Wytworzył: Wiesława Twardowska, data: 09.11.2007 r., godz. 19.30
Wprowadził: Wiesława Twardowska, data: 09.11.2007 r., godz. 19.30
Ostatnia aktualizacja: Wiesława Twardowska, data: 22.10.2014 r., godz. 17.07
Liczba odwiedzin: 8921