Przedszkole Miejskie nr 9
w Legionowie

Misja i wizja

"Wspieranie dziecka w poznawaniu i wykorzystaniu własnego potencjału rozwojowego, oraz budowaniu pozytywnego wizerunku własnego Ja".


Naszym celem jest:

* stworzyć przedszkole przyjazne dzieciom,

* kreujące aktywnego, bogatego wewnętrznie człowieka,

świadomego swego "Ja"

* otwartego na otaczający go świat, ludzi i sytuacje z uwzględnieniem jego potrzeb, dążeń, praw i oczekiwań

.


Wizja

Nasi wychowankowie wyposażeni będą w wiedzę, umiejętności i sprawności, które pozwolą sprostać wymaganiom stawianym w szkole i dorosłym życiu.

Nasze przedszkole jest przyjazne dziecku, rodzicom i środowisku. Zapewnia warunki do indywidualnego rozwoju dziecka zgodnie z jego predyspozycjami i zainteresowaniami.Absolwent przedszkola:

* sprawnie posługuje się zdobytą wiedzą w życiu codziennym

* jest otwarty

* rozumie potrzeby innych
.


* jest ciekawy świata

* potrafi działać na rzecz innych

* jest tolerancyjny i empatyczny


KONCEPCJA ROZWOJU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 9 NA LATA 2009-2014

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU Przedszkola Miejskiego nr 9 AKADEMIA PRZYGODY NA LATA 2014-2019

MODEL ABSOLWENTA Przedszkola Miejskiego nr 9 AKADEMIA PRZYGODY