Przedszkole Miejskie nr 9
w Legionowie

Lot nad Warszawą

17.10.2017 - lot nad Warszawą w ramach projektu BALLOON-SCI-ART-GALLERY stał się faktem.

Był to pierwszy w historii przelot balonów na ciepłe powietrze nad Warszawą, nad samym jej centrum i również pierwszy w historii projekt naukowo-edukacyjny połączony z bezpośrednią merytoryczną transmisją obrazów na Ziemię i odbiorem przez placówki oświatowe i kulturalne Warszawy z terenu Polski i podobnych ośrodków na kilku kontynentach.

W konsekwencji narodził się nowy format edukacji - prowadzonej na żywo, interdyscyplinarnej, z niedostępnej na co dzień perspektywy.

Relacja obrazowa z powietrza prowadzona była z pokładu balonu zajmującego się obserwacjami i badaniem Ziemi. Drugi zespół badawczy zajmował się badaniem atmosfery.

Wiele osób aktywnie włączyło się w tworzenie wspólnej światowej galerii obrazów w nowej formule - obrazów nie tylko Warszawy, ale i wielu innych miejsc na świecie, w których były lub są eksponowane prezentacje.

Nasze Przedszkole również bierze udział w tym niezwykłym projekcie. Zapraszamy do oglądania zdjęć!
Przedszkolna galeria projektu Balloon Sci-Art Gallery