Przedszkole Miejskie nr 9
w Legionowie

"Z wizytą u króla..."
Międzyszkolny Projekt Edukacyjny

.

"Z wizytą u króla? Król Jan III Sobieski i jego epoka" - to projekt edukacyjny, którego celem jest zapoznanie uczestników projektu z postacią patrona szkoły - króla Jana III Sobieskiego i jego rodziną, ukazanie zwyczajów i tradycji szlacheckich w epoce baroku oraz przygotowanie do odbioru wiedzy na warsztatach w Muzeum Pałac w Wilanowie.

Inicjatorem projektu jest Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Legionowie.

Autorzy i realizatorzy projektu to: p. Ewa Witecka - nauczycielka historii w ZSO nr 2 w Legionowie oraz p. Maria Zielińska - kustosz, pracownik Działu Edukacyjnego w Wilanowie.

Współrealizatorzy projektu to: nauczycielki Przedszkola Miejskiego nr 9 w Legionowie.

Partnerem zewnętrznym projektu jest Muzeum Pałac w Wilanowie oraz nasze Przedszkole.

Współpraca z Zespołem Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Legionowie przyczyni się do rozbudzenia zainteresowania przedszkolaków historią Polski.

Projekt finansowany jest przez Prezydenta Miasta Legionowo.