Przedszkole Miejskie nr 9
w Legionowie

Ekozespoły

.

Od 2000 roku Fundacja GAP Polska prowadzi ogólnopolski program ekozespołów — kampanię ekologicznego stylu życia, angażujący rocznie kilkanaście tysięcy uczestników.

Co to jest GAP? GAP jest skrótem angielskich słów: Global Action Plan for Earth - co oznacza "Plan Globalnego Działania na rzecz Ziemi". Plan ten jest inicjatywą grupy międzynarodowych ekspertów ochrony środowiska mającą doprowadzić do zmiany nawyków i zachowań w codziennym życiu. GAP działa aktualnie w 12 krajach: w Szwecji, Norwegii, Finlandii, Danii, USA, W. Brytanii, Holandii, Szwajcarii, Polsce, Hiszpanii, Belgii i Irlandii.

Program Ekozespołów jest całościowym edukacyjnym programem ekologicznym, skupionym na tworzeniu zachowań i nawyków proekologicznych w codziennym życiu w rodzinie, szkole i podczas zakupów.

Program zachęca do podejmowania działań proekologicznych w środowisku lokalnym, współpracy i dialogu z samorządem, prowadzenia przez dzieci i młodzież lokalnych kampanii na rzecz poszanowania zasobów środowiska.

Ekozespoły to grupy dzieci lub młodzieży działające na rzecz ochrony środowiska.

Ponieważ jednym z głównych zadań wychowawczych i edukacyjnych naszego przedszkola jest systematycznie zapoznawanie dzieci z podstawowymi zasadami ochrony środowiska oraz kształtowanie właściwych zachowań w stosunku do otaczającej przyrody zgłosiliśmy nasz udział w Programie Ekozespołów.