-
Główna  -   Rejestr zmian  -   Statystyka  -  
-
- -
Akademia Przygody Przedszkole Miejskie nr 9
AKADEMIA PRZYGODY
ul. Królowej Jadwigi 11,
05-120 Legionowo
tel./fax: (0-22) 774-40-33
e-mail: pm-dziewiatka@o2.pl
Foto
Strona Główna
-
Wersja do drukudruk
Zaproszenie

Tytuł: Dyżur wakacyjny 2017/2018
Typ: Oświatowe
Data wydarzenia: 02.07.2018 r., godz. 06.30
Miejsce: 02.07 – 13.07.2018
Przedszkole Miejskie nr 2
ul Jagiellońska 67

16.07 – 03.08.2018
Przedszkole Miejskie nr 12
ul. Królowej Jadwigi 7

06.08 – 17.08.2018
Przedszkole Miejskie nr 9
ul. Królowej Jadwigi 11

20.08 – 31.08.2018
Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnymi nr 7
ul. Husarska 18A
 
Zasady organizacji dyżuru wakacyjnego w okresie lipca i sierpnia 2018
Dyżur wakacyjny organizowany jest dla dzieci w wieku przedszkolnym uczęszczających w r.szk. 2017/2018 do przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Legionowo.
1.Wydawanie kart zgłoszenia na dyżur wakacyjny odbywa się w przedszkolu macierzystym – karta musi być ostemplowana przez placówkę macierzystą.
2. Zapisy na dyżur wakacyjny prowadzone są w dyżurujących przedszkolach w terminie od 9 kwietnia do 9 maja 2018 r.
3.Karty zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny będą składane przez rodziców w dyżurujących przedszkolach w dniach i godzinach wyznaczonych przez dyrektorów tych przedszkoli (oddzielnie w każdej dyżurującej placówce).
4.Warunkiem zapisania dziecka na dyżur wakacyjny jest:
a) wypełnienie i złożenie ,,Karty zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny” do przedszkola dyżurującego w wyznaczonym terminie wraz z dokumentem potwierdzającym wniesienie opłaty za wyżywienie zgodnie z liczbą deklarowanych dni oraz na podstawie obowiązujących w danym przedszkolu stawek żywieniowych,
b) zapoznanie się z regulaminem organizacji dyżuru wakacyjnego obowiązującym w danym przedszkolu.
5.Opłata za wyżywienie dokonywana jest na rachunek bankowy dyżurującego przedszkola. W treści przelewu należy wpisać ,,opłata za żywienie – dyżur wakacyjny 2018 imię i nazwisko dziecka”.
6. Zwrot różnicy pomiędzy wpłatą za żywienie dokonaną wraz ze złożeniem Karty zgłoszenia na dyżur wakacyjny a należnością wynikającą z obecności dziecka na dyżurze nastąpi do 30 września 2018 r. wyłącznie bezgotówkowo na konto wskazane przez rodzica w Karcie zgłoszenia.
7.Lista dzieci przyjętych na dyżur wakacyjny zostanie wywieszona w przedszkolach dyżurujących w dniu 30 maja 2018 r. Informacja w tej sprawie będzie również udzielana telefonicznie.
8.Przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny po upływie wyznaczonego terminu na składanie kart zgłoszeń może nastąpić jedynie w przypadku wolnych miejsc w dyżurującym przedszkolu i jest uzależnione od decyzji dyrektora tego przedszkola.
9.Brak zgłoszenia nieobecności dziecka w pierwszym dniu dyżuru wakacyjnego będzie skutkował skreśleniem dziecka z listy przyjętych na ten dyżur.
10.Karty zgłoszenia na dyżur wakacyjny wraz z potwierdzeniami dokonanych wpłat za żywienie będą przyjmowane do wyczerpania możliwości organizacyjnych danego przedszkola.


Harmonogram dyżurujących przedszkoli:

02.07 – 13.07.2018
Przedszkole Miejskie nr 2
ul Jagiellońska 67

16.07 – 03.08.2018
Przedszkole Miejskie nr 12
ul. Królowej Jadwigi 7

06.08 – 17.08.2018
Przedszkole Miejskie nr 9
ul. Królowej Jadwigi 11

Stawka dzienna za żywienie w naszym przedszkolu wynosi 8 złotych.

20.08 – 31.08.2018
Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnymi nr 7
ul. Husarska 18A

Wytworzył: Beata Piasecka, data: 26.03.2018 r., godz. 14.47
Wprowadził: Wiesława Twardowska, data: 26.03.2018 r., godz. 14.46
Ostatnia aktualizacja: Wiesława Twardowska, data: 14.04.2018 r., godz. 22.37
Liczba odwiedzin: 588