Przedszkole Miejskie nr 9
w Legionowie

"Pożegnamy przedszkole, pokłonimy się szkole..."
Uroczystość pożegnania przedszkola -gr. IV i V