Przedszkole Miejskie nr 9
w Legionowie

"Skarb Ratuszaków"

30.11.2017 - w Ratuszu odbyła się Gra miejska „Skarb Ratuszaków”, w której uczestniczyły dzieci z grupy V, a towarzyszyły im nauczycielki oraz pani Dyrektor.

Gra, której autorką jest p. W. Twardowska jest częścią projektu edukacyjnego "Legionowo – moje miasto". Celem gry było zapoznanie dzieci ze strukturą organizacyjną Urzędu Miasta oraz zakresem ich działań i oczywiście dobra zabawa dla uczestników gry!

Dzieci w niewielkich zespołach odwiedzały kolejne wydziały, poznawały ich nazwy i funkcje, jakie pełnią dla społeczności lokalnej. W każdym wydziale wykonywały różne zadania, za co otrzymywały potwierdzenie w postaci pieczęci w karcie gry oraz banknot „1 Ratuszak”. Nad prawidłowym przebiegiem gry czuwali urzędnicy, którzy w sposób przystępny i jednocześnie rzeczowy opowiadali dzieciom czym zajmuje się ich wydział, udzielali wskazówek do dalszych etapów gry.

Po wykonaniu zadań, wszystkie zespoły spotkały z panem Prezydentem Romanem Smogorzewskim, do którego miały wiele pytań dotyczących naszego miasta. Pan Prezydent z ogromną cierpliwością odpowiedział na wszystkie pytania, czym zaspokoił ciekawość dzieci.

Po pożegnaniu z panem Prezydentem nastąpił finał gry, czyli sprawdzenie wykonania zadań i wykupienie części fotografii – zdradzającej miejsce ukrycia SKARBU.

Po odnalezieniu kufra ze skarbem trudno było pohamować ogromną radość dzieci!!!!

Serdecznie dziękujemy Panu Prezydentowi za umożliwienie realizacji gry i czas poświęcony dzieciom, a wszystkim pracownikom Urzędu Miasta biorącym w niej udział za ogromne zaangażowanie i życzliwość.

ikonaikonaikona

ikonaikonaikona

ikonaikonaikona

ikonaikonaikona

ikonaikonaikona

ikonaikonaikona

ikonaikonaikona

ikonaikonaikona

ikonaikonaikona

ikonaikonaikona

ikonaikonaikona

ikonaikonaikona

ikonaikonaikona

ikonaikonaikona

ikonaikonaikona

ikonaikonaikona

ikonaikonaikona

ikonaikonaikona

ikonaikonaikona

ikonaikonaikona

ikonaikonaikona

ikonaikonaikona

ikonaikonaikona

ikonaikonaikona

ikonaikonaikona

ikonaikonaikona