Przedszkole Miejskie nr 9
w Legionowie

Dziecko w Sieci

Korzyści płynące z Internetu są niezaprzeczalne. Umożliwia on wszechstronną komunikację, ułatwia naukę i rozwijanie zainteresowań, ułatwia dostęp do informacji. Jednak poza treściami o dużych walorach edukacyjnych, ogromna część materiałów jakie można znaleźć w Sieci jest nieodpowiednia czy wręcz szkodliwa dla dzieci i młodzieży.

.