Przedszkole Miejskie nr 9
w Legionowie

Nasze działania

POMIAR ŚLADU EKOLOGICZNEGO.
.

.
.

Pomiar w formie ankiety wykonany przez dzieci 6-letnie

.
.

Pomiar w formie ankiety wykonany przez rodziców przedszkolaków

.
.

.
.

Mierzenie śladu ekologicznego przez pracowników przedszkola na stronie kalkulatora śladu ekologicznego

.

Wyniki pomiaru śladu ekologicznego pracowników przedszkola:
• razem: pomiar początkowy (27,5 ha); pomiar końcowy (22,8 ha)
• oszczędności (4,7 ha)
• średnia dla zespołu: początkowa (2,8 ha); końcowa (2,3 ha)
• oszczędności: (0,5 ha)
• różnica między średnią dla Polski, a średnią zespołu –pomiar początkowy (1,2 ha); pomiar końcowy (1,6 ha)
Efekt ekologiczny: zmniejszenie śladów ekologicznych, wzrost świadomości konsumenckiej, oszczędne korzystanie z zasobów energii
.

Promocja akcji mierzenia śladu ekologicznego na stronie kalkulatora śladu ekologicznego wśród rodziców (strona internetowa Przedszkola)
Strona PM 9

AUDYT NAWYKÓW ENERGETYCZNYCH DZIECI.
.

.
.

Podczas wycieczki do sklepu ze sprzętem AGD w Legionowie przedszkolaki poznały różne rodzaje sprzętu elektrycznego i ich zastosowanie w codziennym życiu.

.
.

.
.

Korzystając z propozycji zawartych w scenariuszu „Detektywi energii”; dzieci przeprowadziły audyt nawyków energetycznych. Sprawdzały temperaturę w sali, zwracając uwagę na rolę ciepła w codziennym życiu. Szukały gorących i zimnych miejsc w sali, tropiły przeciągi, szukały sposobów na ogrzanie się.

.

Z pomocą nauczyciela wypełniły „Listę przeciągów”. Poznały znaczenie słowa „klimat” oraz wybrane przyczyny i skutki zmian klimatu.

.
.

.
.

Podczas zajęć i zabaw badawczych poznaliśmy pojęcie energii i jej źródła. Uczyliśmy się budować proste obwody elektryczne. Zaprezentowaliśmy zabawki zasilane baterią elektryczną.

.
.

.
.

Tropiciele energii zauważyli również, że nie wszyscy pamiętają o gaszeniu światła. Przy każdym wyłączniku światła umieścili nalepki zachęcające do oszczędzania energii. Co tydzień wybieramy Strażników Energii czuwających nad wyłączeniem zbędnego oświetlenia.

.
.

.
.

Tropiciele energii brali również udział w zajęciach Akademii Małego Amperka poznając zasady bezpiecznego obchodzenia się z prądem . Zajęcia prowadził pracownik PKP Energetyka S.A.
Więcej zdjęć na stronie PM 9


Wyniki audytu nawyków energetycznych:
.

Wyniki audytu uświadomiły dzieciom, że dużo urządzeń elektrycznych jest włączonych w stanie czuwania. Te urządzenia niepotrzebnie pobierają prąd.

AUDYT ZUŻYCIA ENERGII PRZEZ URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE.
.

.
.

Archeolog - p. Marek Poznański opowiada dzieciom, jak dawniej wyglądało życie bez prądu.

Więcej zdjęć na stronie PM 9

.
.

.
.

Tropiciele poznają ”Dzień powszedni gospodyni” podczas lekcji muzealnej w Muzeum Techniki w Warszawie – dawne urządzenia ułatwiające pracę w domu i pierwsze zasilane energią elektryczną.

Więcej zdjęć na stronie PM 9

.
.

.
.

„Skąd ten prąd?” – wyjaśnia przewodnik w Muzeum Techniki w PKiN w Warszawie.

Więcej zdjęć na stronie PM 9

.
.

.
.

W Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Legionowie Tropiciele wzbogacili swoją wiedzę na temat powstawania prądu, nieodnawialnych źródeł energii, historii oświetlenia oraz urządzeń zasilanych energią elektryczną.

.
.

.
.

Podczas zajęć i zabaw badawczych przedszkolaki poznały możliwości wykorzystania prądu elektrycznego w różnych urządzeniach elektrycznych i zabawkach.

.
.

.
.

W salach zajęć powstały ciekawe kąciki badawcze, a nawet cała Planeta Energii. Do zwiedzania i eksperymentów zaprosiliśmy również uczniów klasy V i VI ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Legionowie.

.
.

.
.

Tropiciele poszukują w przedszkolu używanego sprzętu elektrycznego.

.
.

Przedszkolaki odkryły, że w przedszkolu dużo jest urządzeń elektrycznych, ale większość z nich to urządzenia energooszczędne. Dowiedziały się również, w jaki sposób dzieci mogą oszczędzać energię elektryczną np. przez wyłączanie zbędnego oświetlenia.

.
.

.
.

Pracownik sklepu ze sprzętem AGD wyjaśnia dzieciom znaczenie etykiet klasy energetycznej i informuje o ilości energii zużywanej przez dane urządzenia. Prezentuje dzieciom tabliczki znamionowe. Tropiciele starają się odnaleźć urządzenie o najmniejszym zużyciu energii (według scenariusza „Klasa energetyczna”).

.
.

.
.

Tropiciele sprawdzają, czy wszystkie urządzenia elektryczne w przedszkolu są energooszczędne (jaką mają klasę energetyczną). Najlepsze są te z A+++.

.
.

.
.

Podczas wycieczki do sklepu ze sprzętem oświetleniowym Tropiciele dowiedzieli się, że żarówki energooszczędne zużywają znacznie mniej prądu niż zwykłe żarówki. Kto je stosuje przyczynia się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery czyli chroni klimat.

.
.

.
.

Tropiciele dokonali pomiaru poboru energii przez każde urządzenie za pomocą watomierza. Wyniki pomiaru zapisywał ich starszy kolega – uczeń Gimnazjum nr 2 w Legionowie.

.

Podczas audytu Tropiciele stwierdzili, że nieważne jest ile mamy sprzętów elektrycznych, ale to ile zużywają prądu. Warto wybierać te, które zużywają mało energii czyli są energooszczędne. Ponadto zauważyli, że trzeba wyłączać urządzenia elektryczne, gdyż pozostawione w stanie czuwania również zużywają energię. Takie działanie wpłynie korzystnie na środowisko, gdyż oszczędzając energię, chronimy klimat.

DOŚWIADCZENIA NA TEMAT ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII.
.

.
.

.
.

W celu poznania możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii przedszkolaki zwiedziły wystawę „Energia odnawialna” w Muzeum Techniki w PKiN w Warszawie.

.
.

.
.

Aby poznać urządzenia wykorzystujące odnawialne źródła energii Tropiciele udali się do Modelowego Wiejskiego Centrum Ekoturystyki Zielona Szkoła w Sendeniu. Dowiedzieliśmy się, że odnawialne źródła energii oszczędzają energię elektryczną i chronią środowisko. Ich zasób odnawia się w krótkim czasie.

Więcej zdjęć na stronie PM 9

.
.

.
.


Wycieczka do Elektrowni Wodnej w Dębe uświadomiła Tropicielom możliwość wytwarzania prądu elektrycznego poprzez wykorzystanie energii wody . Siła wody wprowadza w ruch turbinę, która napędza generator wytwarzający energię elektryczną.

.
.

.
.

W hali widowiskowo-sportowej „Arena” w Legionowie Tropiciele odkryli na dachu budynku kolektory słoneczne, wykorzystujące energię słoneczną do podgrzewania wody w całym obiekcie. Użytkownicy hali mogą korzystać z ciepłej wody uzyskanej dzięki baterii 24 kolektorów solarnych.

.
.

.
.

Podczas zajęć dydaktycznych w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Legionowie Tropiciele oglądali prezentację multimedialną na temat odnawialnych źródeł energii.

.
.

.
.

Podczas zajęć, zabaw badawczych i warsztatów w przedszkolu Tropiciele poszerzali swoją wiedzę na temat korzystania z odnawialnych źródeł energii.

.
.

.
.

Wielu informacji na temat odnawialnych źródeł energii uzyskali dzięki zakupieniu nowych książek do przedszkolnej biblioteki.

KAMPANIA PROMUJĄCA POSZANOWANIE ENERGIIKampania promująca poszanowanie energii rozpoczęła się w naszym przedszkolu 15 lutego i trwała do końca kwietnia 2011. Hasło przewodnie kampanii to „Myśl Eko – działaj z Energią”.

Cele kampanii:
• poznanie zasad racjonalnego i przyjaznego dla środowiska korzystania z energii elektrycznej
• wdrażanie do oszczędnego korzystania z zasobów energii i zmniejszania emisji dwutlenku węgla
• zachęcanie do podjęcia działań zmierzających do poszanowania energii w domu i przedszkolu
• nawiązanie współpracy z partnerami zewnętrznymi w zakresie wspólnych działań
• zaangażowanie w działania społeczności lokalnej i rodziców
• promowanie ekologicznego stylu życia w lokalnych mediach

.

15 lutego obchodziliśmy Dzień Oszczędzania Energii. Tego dnia w przedszkolu odbyły się ciekawe zajęcia i zabawy promujące oszczędzanie energii elektrycznej. Wszystkie dzieci otrzymały ulotki dla rodziców zawierające sposoby oszczędzania energii. Przygotowano gazetkę promującą działania na rzecz poszanowania energii. Na przedszkolnej stronie internetowej umieszczono linki do stron promujących poszanowanie energii oraz zawarto informacje na temat znaczenia tego święta dla ochrony środowiska naturalnego.

Linki na przedszkolnej stronie internetowej do stron promujących oszczędzanie energii

Promocja działań zmierzających do poszanowania energii na stronie PM 9

.
.

Dzieci z najstarszej grupy wykonały plakaty promujące oszczędne korzystanie z energii.

.
.

.
.

25.03.2011 - przedszkolaki wzięły udział w marszu ekologicznym propagującym ideę ochrony środowiska naturalnego przez oszczędzanie energii elektrycznej. Dzieci przeszły ulicami naszego miasta prezentując symbole akcji - samodzielnie wykonane kolorowe lampiony oraz transparenty. W czasie marszu skandowały ekologiczne hasła zachęcając mieszkańców do oszczędzania energii i udziału w akcji "Godzina dla Ziemi" poprzez zgaszenie światła 26 marca o godz. 20.30.

Promocja akcji "Godzina dla Ziemi" na stronie internetowej PM 9

.
.

.
.

Około 300 przedszkolaków z 7 legionowskich przedszkoli spotkało się przed Urzędem Miasta Legionowo, by promować oszczędzanie energii oraz wręczyć Prezydentowi Miasta Legionowo list z prośbą o rozpropagowanie akcji "Godzina dla Ziemi" wśród mieszkańców miasta. Prezydent osobiście podziękował dzieciom za wspaniały pomysł i udział w marszu, a następnie obdarował je cukierkami i drobnymi upominkami.

Więcej zdjęć na stronie PM 9

.
.

.
.

Dzieci wraz z rodzicami wzięły udział w Rodzinnym Konkursie Plastycznym „Myśl Eko- działaj z Energią”.
Temat: forma płaska – plakat promujący oszczędzanie energii; forma przestrzenna – urządzenie przyszłości oszczędzające energię elektryczną (wykonane z surowców wtórnych).

Więcej zdjęć na stronie PM 9

.
.

W ramach kampanii Tropiciele poznali pojęcie elektrośmieci i uczyli się wybierać je spośród innych odpadów. Elektrośmieci to wszystkie popsute, od dawna nieużywane, już niepotrzebne urządzenia elektryczne i elektroniczne, działające kiedyś na prąd lub na baterie – zepsute komputery, zabawki i gadżety elektroniczne, stare pralki, lodówki, a także zużyte świetlówki.

.
.

.
.

W czasie wycieczki na Międzygminne Składowisko Odpadów w Jaskółowie k/Nasielska Tropiciele poznali zasady budowy i funkcjonowania składowiska, zobaczyli jak odbywa się segregacja i proces doczyszczania surowców wtórnych na terenie obiektu. Dowiedzieli się, że elektrośmieci należy oddawać do specjalnych punktów odbioru sprzętu, ponieważ są to odpady niebezpieczne gdyż zawierają trujące substancje. Elektrośmieci powinny być zbierane selektywnie, następnie poddane procesom odzysku, recyklingu oraz unieszkodliwienia trujących substancji.

Więcej zdjęć na stronie PM 9

.
.

.
.

Tropiciele odkryli sklep AGD „ELDOM”, w którym można naprawić zepsuty sprzęt elektryczny. Stwierdzili, że lepiej naprawić stare urządzenia, niż kupić nowe.

FESTIWAL NAUKI O ENERGII.
.

.
.

.
.

18.04.2011 - dzieci z „zerówki” zaprosiły do przedszkola swoich kolegów z klasy III b Szkoły Podstawowej nr 7 w Legionowie na Festiwal Nauki o Energii pod hasłem "Oszczędzam energię - chronię klimat".

Więcej zdjęć na stronie PM 9

INNE DZIAŁANIA.
.

.
.

Podczas wizyty badawczej w pomieszczeniu z urządzeniem grzewczym (przedszkolnej ciepłowni) Tropiciele dowiedzieli się, że jest tam automatyka pogodowa, która dostosowuje temperaturę wody zasilającej instalację grzewczą do aktualnej temperatury na zewnątrz budynku. Dzięki temu urządzeniu oszczędzamy energię elektryczną.

.
.

.
.

Akcja „Mamo, tato, wolę rower!” - promocja roweru jako ekologicznego środka lokomocji.

Więcej zdjęć na stronie PM 9

.
.

.
.

Zbieramy baterie, makulaturę, sadzimy drzewa, przypominamy...

.

Dyplom dla naszego Przedszkola