Oferta pracy

Data: 30.01.2024 r., godz. 18.00    221
Informacje

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 9 Akademia Przygody pilnie zatrudni nauczyciela współorganizującego kształcenie dla dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności. Wymiar zatrudnienia - cały etat ( 20 godz. /tyg.) umowa na podstawie ustawy Karta Nauczyciela. Oferujemy możliwość doskonalenia zawodowego.

Zakres obowiązków:

- prowadzenie wspólnie z innymi nauczycielami zajęć edukacyjnych oraz wspólnie z innymi nauczycielami,specjalistami realizowanie zintegrowanych działań i zajęć określonych w programie,

- prowadzenie wspólnie z innymi nauczycielami, specjalistami pracy wychowawczej z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

- uczestniczenie, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez innych nauczycieli oraz w zintegrowanych działaniach i zajęciach określonych w programie, realizowanych przez nauczycieli i specjalistów

- udzielanie pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz nauczycielom i specjalistom realizującym zintegrowane działania i zajęcia określone w programie, w doborze form i metod pracy z dziećmi niepełnosprawnymi

- prowadzenie zajęć odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci, w szczególności zajęcia rewalidacyjne.

Bliższe informacje pod numerem telefonu: 22 7744033 lub e-mail: pm-dziewiatka@o2.pl