Informacje

Liczba odwiedzających: 2512
Podstawowe informacje o przedszkolu

Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach: 6.30 - 17.00. Zapraszamy dzieci w wieku 3-5 lat.

Zapewniamy ciekawe, dobrze zorganizowane zajęcia, prowadzone aktywizującymi metodami nauczania oraz wesołe zabawy.

Oprócz obowiązującej pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej prowadzonej w oparciu o Podstawę Programową i uzupełnianej przez inne programy wychowania w przedszkolu oferujemy oferujemy opiekę logopedy i psychologa oraz możliwość wyboru i uczęszczania na zajęcia dodatkowe:


* zajęcia umuzykalniającedzieci.jpg (17 KB)

* ćwiczenia korekcyjne

* nauka języka angielskiego

* nauka pływania

* religia

Dzieci mają możliwość korzystania z koncertów muzycznych oraz teatrzyków w wykonaniu artystów estradowych.

Uczestniczą w licznych konkursach przedszkolnych, środowiskowych, ogólnopolskich, a nawet międzynarodowych.

W przedszkolu organizowane są spotkania integracyjne z udziałem rodziców i dzieci, które po raz pierwszy przekroczą próg przedszkola. Celem tych spotkań jest stworzenie atmosfery bezpieczeństwa wśród dzieci i rodziców, szybsze przystosowanie do nowego środowiska, poznanie pracowników i pomieszczeń przedszkola.

Przedszkole promuje zdrowy styl życia, dobrą współpracę z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

W przedszkolu działa Teatr Rodziców Aktorów - Amatorów "TRAA -ch" prezentujący przedstawienia dla dzieci oraz wydawana jest gazetka "Nowinki z Dziewiątki".

Pracownicy przedszkola to wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna oraz serdeczny i troskliwy personel pomocniczy.

Przedszkole współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną oraz innymi instytucjami wspomagającymi rozwój dziecka.

Przedszkole organizuje wiele ciekawych imprez: spotkania wigilijne, wieczory wróżb andrzejkowych, bale karnawałowe, zabawy integracyjne, festyny rekreacyjne, spotkania z ciekawymi ludźmi, wycieczki i uroczystości (Dzień Babci i Dziadka, Święto Rodziny).

Tradycją naszego przedszkola stało się również pasowanie na przedszkolaka dla najmłodszych dzieci.