Rada Rodziców

Liczba odwiedzających: 1958

2023/2024

GRUPA I
Ewelina Gawrońska
Klaudia Flis
Weronika Gibas

GRUPA II 
Anna Zejdler-Winiarska
Elżbieta Łunkiewicz
Alicja Gruczek-Pejta

GRUPA III
Ewelina Gawrońska - przewodnicząca
Marta Zawada
Emilia Napiórkowska

GRUPA IV 
Mariya Sadzhenytsya
Robert Czechoński
Nadzeya Palyanouskaya
Anna Ślesicka 

GRUPA V
Agata Wagner-Mysakovets   
Michał Jung
Paulina Jarząbek