Opłaty

Liczba odwiedzających: 2716

Uwaga RODZICE

Pilna informacja:

Z dniem 1 stycznia 2019r. ulega zmianie numer rachunku bankowego Przedszkola Miejskiego nr 9 AKADEMIA PRZYGODY, na który należy dokonywać wpłat należności z tytułu pobytu dziecka w przedszkolu.

Nowy rachunek bankowy:

53 1090 1841 0000 0001 4149 1851

Dotychczasowy rachunek zostaje zamknięty w dniu 31 grudnia 2018r.oplaty.jpg (17 KB)


NUMER KONTA PRZEDSZKOLA:

- tu wpłacamy należności za koszty utrzymania i żywienie

53 1090 1841 0000 0001 4149 1851

NUMER KONTA RADY RODZICÓW:
- tu wpłacamy składki na Radę Rodziców

BANK SPÓŁDZIELCZY w Legionowie
23 8013 0006 2001 0004 9403 0001

Informujemy, że w związku ze wzrostem cen artykułów spożywczych, od 1–go listopada 2022r. wzrasta stawka żywieniowa dzienna do kwoty 10 zł.