Rekrutacja

Liczba odwiedzających: 1792

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

Proszę o zapoznanie się z aktualnymi zasadami rekrutacji wraz z opisem zastosowania profilu zaufanego w procesie rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/22

Elektroniczna rekrutacja - integracja z profilem zaufanym 

Zasady rekrutacji na rok szkolny 2021/20022  

Informacje dotyczące kolejnego etapu rekrutacji

Lista kandydatów zakwalifikowanych

Do zakończenia procesu rekrutacji wymagane jest potwierdzenie woli skorzystania z miejsca w przedszkolu. Wskazówki - w panelu rekrutacyjnym lub w informacji zamieszczonej powyżej.

Lista kandydatów niezakwalifikowanych

Potwierdzenie woli

 

Lista kandydatów przyjętych

Lista kandydatów nieprzyjętych