Rekrutacja

Liczba odwiedzających: 4008

Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024

 

Informacja: Zasady rekrutacji

Uchwała Rady Miasta Legionowo

Zarządzenie Prezydenta Miasta Legionowo

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Zasady rekrutacji  - inf. 2

"Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka"

 

Etap odwoławczy rekrutacji do przedszkoli

20 kwietnia 2023 r. zostały opublikowane listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do legionowskich przedszkoli/szkół podstawowych.

Informujemy, że obecnie trwa etap procedury odwoławczej. Wnioski o wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka oraz odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej można złożyć jedynie w formie papierowej w przedszkolu/szkole podstawowej.

Przypominamy, że rodzice / opiekunowie prawni dzieci, które nie zostały przyjęte mogą:

  • wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola w terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,
  • wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola / szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.