"Bańki małe i duże"

Liczba odwiedzających: 84

17.11.2022 - w grupie I na warsztatach KMO dzieci tworzyły bańki małe i duże oraz piankowe stworki.