Mistrzowie KMO

Liczba odwiedzających: 53

Klub Młodego Odkrywcy to spotkania, angażujące zajęcia i atmosfera!


Dzieci i młodzież mogą wspólnie eksperymentować pod okiem Opiekunów. Dzięki temu zdobywają samodzielnie wiedzę. W całej Polsce i za granicą działa kilkaset tego rodzaju klubów. Centrum Nauki Kopernik - koordynator programu – wzmacnia rozwój KMO przy wsparciu Partnera Strategicznego Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Od kliku lat wspólnie wybierają laureatów w drodze konkursu „Mistrzowskie Kluby Młodego Odkrywcy”. Celem konkursu Mistrzowie jest identyfikacja i promocja najbardziej wartościowych inicjatyw oddolnych i aktywności podejmowanych przez kluby.
W tym roku przyznano 6 tytułów „Mistrzów KMO 2021”.

Nasz przedszkolny Klub „Tropiciele” i jego opiekunka p. Agnieszka Miller dzieląc się swoim doświadczeniem inspirują inne kluby i opiekunów; już po raz drugi zostali uhonorowani prestiżowym tytułem „MISTRZÓW KMO”. Wraz z dyplomem otrzymali nagrodę o wartości 1000zł.

Serdecznie gratulujemy p. Agnieszce i klubowiczom.

http://www.kmo.org.pl/pl/news/3736

Klub Tropiciele-1.jpg (30 KB)              p. Agnieszka Miller-1.jpg (29 KB)