"Myślę i sprawdzam - krytyczne myślenie"

Liczba odwiedzających: 53

10.05.2022 – w grupie V tematem zajęć pt. „Myślę i sprawdzam – krytyczne myślenie” była weryfikacja informacji, które do nas docierają z różnych mediów. Dzieci skupiły się na tym, w jaki sposób odróżnić fakty od nierzetelnych treści. Szereg zabaw logicznych „zmusiła ich” do analizowania dostępnych informacji i wyciągania z nich wniosków. W zakodowany sposób udzielały odpowiedzi na wysłuchane stwierdzenia.
Oczywiście nie zabrakło również zadania z Genibotem, którego należało zakodować w taki sposób, aby dojechał do wybranej odpowiedzi na pytanie ułożonej na macie.