"Oszczędzaj wodę!"

Liczba odwiedzających: 90
Światowy Dzień Wody

729x308.jfif (26 KB)

To święto obchodzone 22 marca, ustanowione zostało przez Zgromadzenie Ogólne ONZ podczas Szczytu Ziemi 1992 w Rio de Janeiro w Brazylii. Myślą przewodnią tego globalnego święta jest uświadomienie relacji między roztropną gospodarką wodną i kondycją społeczną ludzi.

W tym roku Światowy Dzień Wody odbędzie się pod hasłem „Leaving no one behind” (z ang. – nie pozostawiając nikogo w tyle), które kładzie nacisk na solidarność wobec problemów związanych z wodą.

Dzisiejszy dzień to dobry moment, by przypomnieć, że wodę należy szanować! Korzystajmy więc z niej w sposób odpowiedzialny!