"Zakodowany czytelnik w przedszkolu"

Liczba odwiedzających: 340
Innowacja pedagogiczna

udzp.png (56 KB)

„Zakodowany czytelnik w przedszkolu” – to innowacja pedagogiczna opracowana przez nauczycielkę p. Wiesławę Twardowską prowadzona w grupie II w roku szkolnym 2022/2023.

Innowacja jest odpowiedzią na aktualne potrzeby dzieci, wymogi edukacyjne zawarte w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w 2022 - 2023 roku. Stworzenie innowacji inspirowane jest udziałem w Ogólnopolskim Programie Uczymy Dzieci Programować, pracą w oparciu o „Kodowanie na dywanie” oraz metodologią STEAM.

Głównym celem wprowadzanej innowacji jest rozwijanie u wychowanków uniwersalnych kompetencji, takich jak: logiczne myślenie, zadaniowe podejście do stawianych problemów, czy umiejętność pracy zespołowej w sposób najbardziej przyjazny dzieciom: w zabawie, w ruchu, poprzez doświadczanie i eksperymentowanie.

Kompetencje te będą rozwijane w oparciu o literaturę kierowaną do najmłodszych czytelników i poruszającą zagadnienia bliskie dzieciom. Podstaw programowania dzieci będą uczyć się w połączeniu z poznawaniem różnych książek, opowiadań, historii, a także w połączeniu z muzyką, plastyką i zajęciami teatralnymi.