"Wiem, potrafię, prezentuję"

Liczba odwiedzających: 660
Projekt własny przedszkola

Wspieramy i rozwijamy talenty, choć na etapie przedszkola mogą to być jedynie predyspozycje.logo_pasje_dzieciece_COLOUR.jpg (23 KB)

Rozbudzamy i rozwijamy zainteresowania.


Pasje nadają życiu jakość.

Uważamy, że należy pomagać ich szukać, wspierać tych, którzy je mają.

Pielęgnowanie pasji i zainteresowań pobudza do poszukiwań, do rozwoju intelektualnego, a ich prezentowanie - również do rozwoju emocjonalnego i społecznego.

Choć te dziecięce pasje mogą się jeszcze wielokrotnie zmieniać, to samo ich pielęgnowanie wzbogaca - niezależnie od ich kierunku.

Dlatego naszym przedszkolakom dajemy możliwość prezentowania swoich zainteresowań, talentów i pasji na forum grupy.